Archiwum zamówień | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

Archiwum zamówień

Zamówienia publiczne - znaleziono: 373.
Data
ogłoszenia
Nazwa zamówienia Typ zamówienia Podstawa prawna Termin składania ofert/wniosków Status
2019-12-16 ROBOTY BUDOWLANE NA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. KRZYWEJ W KATOWICACH Robota budowlana Regulamin sektorowy 2020-01-13 08:30:00 unieważnione
2019-12-05 „PRZYJĘCIE ODPADÓW - KOD 17 05 04 - ZIEMIA, GLEBA W TYM KAMIENIE Z ODDZIAŁÓW SIECIOWYCH KATOWICKICH WODOCIĄGÓW S.A” Usługa Regulamin sektorowy 2019-12-16 09:30:00 unieważnione
2019-12-03 „ROBOTY BUDOWLANE NA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. OBJAZDOWEJ I OBR. WESTERPLATTE W KATOWICACH” Robota budowlana Regulamin sektorowy 2019-12-17 08:30:00 rozstrzygnięte
2019-12-02 AWARYJNA PRZEBUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. RZEPAKOWEJ W KATOWICACH Robota budowlana Regulamin sektorowy 2019-12-20 08:30:00 unieważnione
2019-11-22 REMONTY NAWIERZCHNI DROGOWYCH PO AWARIACH SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI SANITARNEJ I OGÓLNOSPŁAWNEJ NA TERENIE MIASTA KATOWICE ORAZ PO WYKONANIU SIECI WODNO-KANALIZACYJNYCH SIŁAMI WŁASNYMI KATOWICKICH WODOCIĄGÓW S.A. Robota budowlana Regulamin sektorowy 2019-12-06 08:30:00 rozstrzygnięte
2019-11-13 ROBOTY BUDOWLANE NA SIECIACH KANALIZACYJNYCH W UL.ŚLĄSKIEJ/UL.MEDYKÓW W KATOWICACH Robota budowlana Regulamin sektorowy 2019-11-29 08:30:00 rozstrzygnięte
2019-10-25 Wywóz i zagospodarowanie odpadów z Oczyszczalni Ścieków należących do Katowickich Wodociągów S.A. - na rok 2020 Usługa Ustawa PZP 2019-12-02 08:30:00 unieważnione
2019-10-24 BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL.POŚPIECHA I UL. WOLNEGO W KATOWICACH- ETAP I Robota budowlana Regulamin sektorowy 2019-11-15 08:30:00 rozstrzygnięte
2019-10-16 ZAKUP I DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO KLASY L1 Dostawa Regulamin sektorowy 2019-10-29 12:00:00 rozstrzygnięte
2019-10-03 REMONT SIECI WODOCIĄGOWEJ Ø600mm W UL. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH Robota budowlana Regulamin sektorowy 2019-10-18 08:30:00 rozstrzygnięte

ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ DO 31.05.2018 ROKU

do góry