Archiwum zamówień | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

Archiwum zamówień

Zamówienia publiczne - znaleziono: 309.
Data
ogłoszenia
Nazwa zamówienia Typ zamówienia Podstawa prawna Termin składania ofert/wniosków Status
2018-10-12 Wywóz osadów ściekowych (kod 19 08 05), minerałów (kod 19 12 09), skratek (kod 19 08 01) oraz odpadu (kod 20 03 06) z czyszczenia studzienek kanalizacyjnych z Oczyszczalni Ścieków należących do Katowickich Wodociągów S.A. - na rok 2019 Usługa Ustawa PZP 2018-11-19 08:30:00 rozstrzygnięte
2018-10-04 ROBOTY BUDOWLANE DLA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. WOJCIECHA W REJONIE BUDYNKÓW 11-11D W KATOWICACH Robota budowlana Ustawa PZP 2018-10-19 08:30:00 rozstrzygnięte
2018-09-27 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ (PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY) NA ROBOTY BUDOWLANE SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICACH BOCZNYCH OD UL. OGRODOWEJ W KATOWICACH Usługa Regulamin sektorowy 2018-10-09 08:30:00 rozstrzygnięte
2018-09-18 NAJEM SYSTEMU DRUKUJĄCO-KOPERTUJĄCEGO Usługa Regulamin sektorowy 2018-09-28 08:30:00 unieważnione
2018-08-31 ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA EKSPLOATOWANYCH PRZYŁĄCZY NA OBIEKTACH KATOWICKICH WODOCIĄGÓW S.A. NA ROK 2019 Dostawa Ustawa PZP 2018-10-05 11:00:00 rozstrzygnięte
2018-08-27 BUDOWA STUDNI ZAKUPOWEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. GOSPODARCZEJ W KATOWICACH Robota budowlana Regulamin sektorowy 2018-09-10 08:30:00 rozstrzygnięte
2018-08-08 MODERNIZACJA ZAPLECZA SZATNIOWEGO ODDZIAŁU TKK Robota budowlana Regulamin sektorowy 2018-08-29 08:30:00 rozstrzygnięte
2018-08-07 ROBOTY BUDOWLANE NA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. JAWOROWEJ W KATOWICACH Robota budowlana Regulamin sektorowy 2018-08-14 09:00:00 rozstrzygnięte
2018-07-31 REMONT SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. JANKEGO NA ODCINKU OD UL. PODLASKIEJ DO UL. RZEPAKOWEJ W KATOWICACH Robota budowlana Regulamin sektorowy 2018-08-14 08:30:00 rozstrzygnięte
2018-07-18 MODERNIZACJA SIECI KANALIZACYJNEJ W ULICY KRAKOWSKIEJ W KATOWICACH- ETAP III W RAMACH ZADANIA „PRZERZUT ŚCIEKÓW Z DZIELNIC JANÓW, NIKISZOWIEC, GISZOWIEC ORAZ Z TERENU HUTY METALI NIEŻELAZNYCH DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DĄBRÓWKA MAŁA - CENTRUM Robota budowlana Regulamin sektorowy 2018-08-17 08:30:00 unieważnione

ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ DO 31.05.2018 ROKU

do góry