Ekspertyza wodomierza | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

Ekspertyza wodomierza

Katowickie Wodociągi S.A. świadczą usługi w zakresie ekspertyzy wodomierzy dla klientów zewnętrznych, dla urządzeń o średnicach od 15 mm do 32 mm. W celu zlecenia usługi, klient powinien dostarczyć wodomierz do Działu Wodomierzy Katowickich Wodociągów S.A. mieszczącego się przy ul. Obrońców Westerplatte 89 wraz z wypełnionym wnioskiem:

SBO/SW/029 - Zlecenie wykonania ekspertyzy wodomierza

W przypadku odbiorców Katowickich Wodociągów S.A. wodomierze są demontowane oraz odbierane przez pracowników Spółki, po uprzednim złożeniu zlecenia osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub po przesłaniu go pocztą na adres: Katowickie Wodociągi S. A. ul. Obr. Westerplatte 89, 40-335 Katowice, ewentualnie faksem pod nr 32 78 82 503 lub drogą elektroniczną na adres: bądź poprzez iBOK.

Cennik za ekspertyzę, przegląd, regulację, legalizację, sprawdzenie wodomierzy o przekrojach do DN 40

do góry