Odczyty wodomierzy | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

Odczyty wodomierzy

Katowickie Wodociągi S.A. systematycznie wprowadzają na terenie miasta Katowice system radiowego odczytu wodomierzy. W lokalizacjach, w których zdalny odczyt nie został jeszcze uruchomiony, odczytu dokonują pracownicy Spółki od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 20.00.

Klienci mogą również dokonywać samodzielnego odczytu wodomierza i przekazywać jego stan osobiście lub pocztą do Biura Obsługi Klienta, pod adres: Katowickie Wodociągi S.A., ul. Obrońców Westerplatte 89, 40-335 Katowice, telefonicznie pod nr 32 78 82 400 do 402, faksem pod nr 32 78 82 503 lub drogą elektroniczną na adres: . Klienci zarejestrowani w Internetowym Biurze Obsługi Klienta mogą również przekazać stan wodomierza za jego pośrednictwem.

Niezależnie od sposobu przekazywania stanu wodomierza, pracownicy Katowickich Wodociągów S.A. upoważnieni są do dokonywania odczytów kontrolnych oraz sprawdzania stanu technicznego zainstalowanych urządzeń pomiarowych.

 

do góry