Ile czasu będą trwały poszczególne uzgodnienia? | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

Ile czasu będą trwały poszczególne uzgodnienia?

Terminy załatwiania spraw obowiązujące w Katowickich Wodociągach S. A wynikają z „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Katowice” tj. wydanie uzgodnienia dokumentacji technicznej - 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów, wydanie warunków technicznych - 30 dni od daty złożenia wniosku.

Wróć do FAQ

do góry