Jak należy chronić wodomierz i przyłącze przed mrozem? | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

Jak należy chronić wodomierz i przyłącze przed mrozem?

Celem ochrony urządzenia pomiarowego przed mrozem należy ocieplić pomieszczenie, w którym się ono znajduje. W przypadku gdy wodomierz zamontowany został w studzience, należy zabezpieczyć go materiałem izolującym od strony przemarzania, np. wełną mineralną bądź matą izolacyjną.
Te same zabiegi dotyczą również przyłącza.
W razie uszkodzenia urządzeń w wyniku zamarznięcia, należy o tym fakcie niezwłocznie poinformować tut. Spółkę.

Wróć do FAQ

do góry