Co zrobić, aby rozwiązać umowę? Jakie dokumenty są niezbędne w celu rozwiązania umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków? | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

Co zrobić, aby rozwiązać umowę? Jakie dokumenty są niezbędne w celu rozwiązania umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków?

Co zrobić, aby rozwiązać umowę? Jakie dokumenty są niezbędne w celu rozwiązania umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków?
Rozwiązanie umowy następuje w oparciu o zapisy umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków na podstawie złożonego w siedzibie Spółki wniosku Odbiorcy (do pobrania na stronie).
W przypadku zmiany właściciela nieruchomości/lokalu należy dodatkowo dostarczyć:

  • pisemny wniosek z nazwą i adresem nowego odbiorcy usług;
  • dokument potwierdzający zmianę własności nieruchomości;
  • protokół zdawczo - odbiorczy z numerem i stanem wodomierza głównego podpisanego przez Stronę zdającą i przejmującą (do pobrania na stronie).

W przypadku rozwiązania umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków z powodu wyburzenia nieruchomości lub rezygnacji z usług Katowickich Wodociągów S. A. należy dostarczyć:

  • wniosek dotyczący wypowiedzenia umowy;
  • pisemny wniosek o demontaż wodomierza oraz zamknięcie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego ze wskazaniem zaprzestania poboru wody i/lub odprowadzania ścieków.

Wróć do FAQ

do góry