Ekoodpowiedzialnie | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

Ekoodpowiedzialnie

Miasto Katowice i Lasy Państwowe co roku organizują Leśny Piknik Rodzinny „Ekoodpowiedzialnie”. Odbywa się on na terenie Katowickiego Parku Leśnego (Dolina 3 Stawów). Podczas Pikniku dostępnych jest szereg bezpłatnych atrakcji oraz prowadzone są konkursy, eksperymenty oraz gry terenowe.

Katowickie Wodociągi S.A. podczas pikniku prezentują najnowszy sprzęt używany w codziennej pracy. Przy stoisku ustawiona jest kurtyna wodna, która chłodzi mieszkańców miasta oraz sprawia niezwykłą frajdę najmłodszym uczestnikom.

Dla chętnych Katowickie Wodociągi S.A. organizują wycieczki na Oczyszczalnię Ścieków GIGABLOK. Na terenie oczyszczalni znajduje się utworzona w 2011 Ścieżka Edukacyjna GIGABLOK, której celem jest upowszechnianie wiedzy na temat ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności wody.

Wszystkim spragnionym, Katowickie Wodociągi S.A. zapewniają wodę sodową dla ochłody z zabytkowego saturatora. W trakcie pikniku saturator jest podłączony do wody z sieci wodociągowej. Każdy uczestnik imprezy może powrócić do czasów PRL-u i napić się wody sodowej lub wody sodowej z sokiem.

W trakcie pikniku odbywa się Gra Terenowa „Stój na Straży ekologii”. Jej organizatorem jest Straż Miejska w Katowicach, a celem jest rozwijanie postaw proekologicznych, zapoznanie uczestników z działaniami poszczególnych jednostek oraz integracja międzypokoleniowa. Zadaniem uczestników jest dotarcie do wszystkich punktów - stanowisk oraz prawidłowe wykonanie czekających tam zadań. Stoisko Katowickich Wodociągów S.A. jest jednym z takich punktów.

do góry