Monografia rzeki Rawy | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

Monografia rzeki Rawy

Okładka albumu Monografia rzeki Rawy

Monografia rzeki Rawy to publikacja, która ukazała się w 2006 roku pod red. Jana Psiuka, Dyrektora ds. Inwestycyjno-Remontowych Katowickich Wodociągów S.A. Ukazuje rzekę Rawę w bardzo szerokim kontekście. Prezentuje jej  charakterystykę, znaczenie historyczne, wpływ położenia na terenach eksploatacji górniczej na zachodzące w niej zmiany oraz przeprowadzone regulacje. Pretekstem do jej przygotowania było zakończenie drugiego etapu drugiej regulacji rzeki Rawy. Wydawnictwo jest bogato ilustrowane zdjęciami archiwalnymi i współczesnymi. Jej dodatkowym atutem są załączone mapy, plany i projekty.

do góry