Dokumenty wymagane do umowy | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

Dokumenty wymagane do umowy

Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy:

Spółki prawa handlowego:

 • dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości (aktualny wypis z księgi wieczystej, akt notarialny),
 • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP,
 • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
 • aktualny KRS,
 • jeżeli umowę podpisują osoby nie wymienione w KRS - pełnomocnictwa dla osób reprezentujących.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:

 • dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości (aktualny wypis z księgi wieczystej, akt notarialny),
 • numer(y) PESEL,
 • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP,
 • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
 • zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej,
 • jeżeli umowę podpisują osoby inne niż właściciel nieruchomości- pełnomocnictwa dla osób reprezentujących.

Osoby fizyczne:

 • dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości (aktualny wypis z księgi wieczystej, akt notarialny),
 • numer(y) PESEL, NIP,
 • jeżeli umowę podpisują osoby inne niż właściciel nieruchomości- pełnomocnictwa dla osób reprezentujących.
do góry