Zawarcie umowy | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

Zawarcie umowy

  1. KLIENT - składa do Katowickich Wodociągów S. A. wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków wraz z protokołem zdawczo - odbiorczym nieruchomości. W przypadku braku własnego protokołu zdawczo - odbiorczego Klient może skorzystać z druku Katowickich Wodociągów S. A. (Oświadczenie o stanie końcowym wodomierza).
    SBO/011 - Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków
    SBO/SES/028 - Oświadczenie o stanie końcowym wodomierza
    Dokumenty mogą zostać złożony osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub przesłany pocztą na adres: Katowickie Wodociągi S. A. ul. Obr. Westerplatte 89, 40-335 Katowice, ewentualnie faksem pod nr 32 78 82 503 lub drogą elektroniczną na adres: bądź poprzez iBOK.
  2. KATOWICKIE WODOCIĄGI S. A. - na podstawie otrzymanych dokumentów przygotowują dla Klienta projekt umowy.
  3. KLIENT - podpisuje umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Podpisanie umowy może nastąpić w Biurze Obsługi Klienta lub poprzez przesłanie podpisanej umowy pocztą na adres: ul. Obrońców Westerplatte 89, 40-335 Katowice.
do góry