Lokalizacja awarii na sieciach obcych | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

Lokalizacja awarii na sieciach obcych

Katowickie Wodociągi S.A. posiadają nowoczesne urządzenia do precyzyjnej lokalizacji awarii sieci wodociągowej metodą akustyczną- dysponują 2 geofonami, 30 permalogami i 2 korelatorami. Ponadto mają 5 metrologów - urządzeń do rejestracji ciśnienia i przepływów w sieci wodociągowej. Metoda ta pozwala na lokalizację ukrytych awarii z dokładnością do 0,5 metra. Lokalizacji awarii sieci kanalizacyjnych dokonuje przy użyciu kamer do inspekcji telewizyjnej kanalizacji.

Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom oraz wykorzystaniu w swej działalności nowoczesnej technologii, Spółka Katowickie Wodociągi S.A. posiada zdolność szybkiego reagowania w przypadku wystąpienia awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

W przypadku wystąpienia awarii na przyłączu wodociągowym lub kanalizacyjnym oraz na sieci nie będącej w eksploatacji Katowickich Wodociągów S.A. istnieje możliwość zlecenia Spółce wykonania usługi jej usunięcia.

SBO/032 - Zlecenie wykonania usługi

Cennik opłat pobieranych za wykonanie pomiarów na sieci wodociągowej

do góry