Projektowanie sieci oraz przyłączy wod.-kan. | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

Strona główna/STREFA KLIENTA/Usługi i cenniki/Projektowanie sieci oraz przyłączy wod.-kan.

Projektowanie sieci oraz przyłączy wod.-kan.

Spółka oferuje usługi w zakresie projektowania sieci wodociągowych i/lub kanalizacyjnych oraz przyłączy, a ponadto wykonania kosztorysów inwestorskich budowy urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych. Zapewniamy profesjonalną usługę świadczoną przez doświadczonych projektantów branży sanitarnej z wieloletnią praktyką w zakresie projektowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

W ramach realizacji zlecenia oferujemy m. in.:

  • wykonanie koncepcji, projektu budowlanego, budowlano - wykonawczego,
  • przygotowanie dokumentów oraz przedstawienie ich celem zaopiniowania przez właściwy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,
  • uzgodnienie projektu budowlanego, budowlano - wykonawczego w stosownym dla danego miejsca Przedsiębiorstwie Wod - Kan.

Termin realizacji oraz cena usługi uzależnione są od zakresu projektowanego zamierzenia inwestycyjnego.

Zlecenia na wykonanie dokumentacji technicznej przyjmuje Biuro Obsługi Klienta w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

Opłata za wykonanie projektu przyłącza dla nieruchomości położonych na terenie Miasta Katowice

SBO/IU/009 - Zlecenie na wykonanie dokumentacji technicznej

do góry