Projektowanie przyłączy wod.-kan. | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

Projektowanie przyłączy wod.-kan.

Spółka oferuje usługi w zakresie projektowania przyłączy wod.-kan. Zapewniamy profesjonalną usługę świadczoną przez doświadczonych projektantów branży sanitarnej z wieloletnią praktyką w zakresie projektowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

W ramach realizacji zlecenia oferujemy wykonanie:

  • koncepcji przebiegu przyłącza wod.-kan., projektu budowlanego,
  • niezbędnych uzgodnień poza Katowickimi Wodociągami S.A.,
  • uzgodnienia projektu budowlanego.

Termin realizacji oraz cena usługi uzależnione są od zakresu projektowanego zamierzenia inwestycyjnego.

Zlecenia na wykonanie dokumentacji technicznej przyjmuje Biuro Obsługi Klienta:

  • w poniedziałek w godz. 08.00 - 16.00
  • od wtorku do czwartku w godz. 07.00 - 15.00
  • w piątek w godz. 07.00 - 14.00

 

Opłata za wykonanie projektu przyłącza dla nieruchomości położonych na terenie Miasta Katowice

SBO/IU/009 - Zlecenie na wykonanie dokumentacji technicznej

do góry