Wypompowywanie nieczystości ze zbiorników odpływowych | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna

Wypompowywanie nieczystości ze zbiorników odpływowych

W celu zlecenia wypompowania nieczystości ze zbiornika odpływowego należy złożyć pisemny wniosek osobiście lub pocztą do Biura Obsługi Klienta, pod adres: Katowickie Wodociągi S.A., ul. Obrońców Westerplatte 89, 40-335 Katowice, przesłać faksem pod nr 32 78 82 503 lub drogą elektroniczną na adres: . Klienci zarejestrowani w Internetowym Biurze Obsługi Klienta mogą również złożyć wniosek za jego pośrednictwem.

Zlecenie powinno zawierać następujące informacje:

  • imię i nazwisko zleceniodawcy lub nazwę firmy,
  • adres zleceniodawcy,
  • telefon kontaktowy,
  • wskazanie miejsca oraz przyczyn zlecania wykonania usługi
  • numer NIP oraz upoważnienie do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy, w przypadku konieczności wystawienia faktury VAT za usługę.

Realizacja usługi następuje w terminie ustalonym ze Zleceniodawcą, po zaakceptowaniu zlecenia przez Katowickie Wodociągi S.A.

SBO/032 - Zlecenie wykonania usługi

Cennik opłat pobieranych za usługi wykonywane na sieci kanalizacyjnej

do góry